Reńska Wieś ul.Fabryczna 1 to  Pracownia Bezglutenowa

wypiekająca tylko raz w miesiącu albo rzadziej.

Ankieta Kliknij i wypełnij

Telefon do właściciela Bogdana Smolorza
602 788 186

Telefon do wysyłek i sklepu Mariola Smolorz 606 817 222

E-mail: BIOPIEKARZ@GMAIL.COM